Bankväsendet – Skaraborgs Enskilda Bank

Skaraborgsbanken bildades som Skaraborgs Läns Enskilda Bank år 1864 och bytte 42 år senare (1906) namn till Skaraborgs Enskilda Bank. 1873 övertogs rörelsen från den samma år nerlagda Skaraborgs Läns Filialbank (startad 1853), 1919 köptes Vadsbo Kreditbolag, 1929 övertogs Vadsbo Sparbank, 1930 Allmänna Sparbanken i Skövde och 1952 Hjo Bank. År 1934 blev banken ett aktiebolag.

Skaraborgs Enskilda Bank hade stor förankring hos godsägarna och bönderna i Skaraborg vilket märktes på styrelsen. 1908 besto denna av Johan Carl Follin, f. d. öfverste ordf., Ernst Rudolf Vilhelm Hedenstierna, borgmäst., vice ordf., Sven Sigfrid Ahlberg, , f. d. öfv. löjtn., Anders Peter Trybom, borgmäst., William Dickson, godsägare (från göteborgsfamiljen Dickson), Gustaf Braut Anund Berg, godsägare, Josef Brodén, verkst. dir. vid kontoret i Stockholm, Carl Edvin Högberg, grossh., och Gustaf Albert Drysén, fil.kand., verkst. dir. att Skövde där banken hade sitt huvudkontor var en militärstad märktes också tydligt i bankens ledning.

1969 hade styrelsen en liknande sammansättning med undantag av att militärerna ersatts med köpmän och dipsonenter. De som satt i styrelsen då var kapten Ivar Virgin, godsägare Erland von Hofsten, disponent Wilhelm Nilson-Dag, agronom Stig Janson, Lars Ekelund, köpman Knut Sundelöf, disp. Göte Wästlund, försäkringsdirektör Einar Nilsson, bankdir Lars Waller och bankdir Gösta Karlsson (VD).

Banken hade länge ett splittrat ägande och ingen dominerande ägare förrän AB Custos 1976 hade skaffat sig kontroll över banken genom att inneha 21,8% av röster och aktiekapital. Banken hade då också bytt namn till Skaraborgsbanken. Custos kontrollerade samtidigt också Östgötabanken och några år senare fick de också kontroll över Uplandsbanken. Tio år senare hade Skaraborgsbanken i likhet med Östgötabanken hamnat i familjen Lundbergs kontroll.

1986 deklarerade Fredrik Lundberg att de två bankerna skulle fusioneras men så skedde aldrig. Istället såldes innehavet (50,1%) i Skaraborgsbanken till Gota Group år 1988. Nu kontrollerades banken av finansmannen Robert Weil. Under 1989 och 1990 fusionerades banken med Wermlandsbanken och Götabanken till Gota Bank. Sistnämnda år sålde Robert Weil och hans investmentbolag Proventus den nya banken till Trygg-Hansa. Resterna av Gota Bank efter fastighets- och finanskrisen i början av 1990-talet hamnade så småningom i den bank som idag heter Nordea.

Läs mer: LN,

Andra källor:
Veckans Affärer 1977-1983
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Ägandet i det privata näringslivet SIND 1980:5
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 1986
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 1987
Aktieägarens uppslagsbok 1969
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.