Fastighetsmagnaterna – Wallenstam

Wallenstam AB är ett fastighetsföretag i Göteborg som kontrolleras av familjen Wallenstam. Wallenstam är en av Göteborgs största fastighetsägare och dominerar ägandet längs med stadens paradgata, Kungsportsavenyn (allmänt kallad Avenyn). Läs mer…

Bankväsendet – Skånes Enskilda Bank

Banken grundades i Ystad av tre köpmän, Jöns Peter Hemberg, Gustav Berghman och Gustav Hagerman. Den erhöll sina första privilegier 14 oktober 1830 och inledde sin verksamhet under namnet Skånska Privatbanken påföljande år. 1841 fortsatte verksamheten under namnet Den Förnyade Skånska Privatbanken, Läs mer…