Eliasson och Holtback

I östra Göteborg föddes på 1940-talet två bröder med efternamnet Eliasson. Den ene av dessa två bröder bytte senare namn till Holtback. Han heter Roger Holtback och föddes 1945 och har under lång tid haft höga poster i det svenska näringslivet.

1968-69 var Roger Holtback anställd inom civildepartementet och började därefter på Volvo. 1983 blev han vice VD för Volvo Personvagnar och året därefter VD. 1990-91 var han vice VD i hela Volvo-koncernen och medlem i koncernledningen. Han var VD för investmentbolaget Bure mellan 1993 och 2001 samt medlem av flera storföretags styrelser, som sjukvårdsföretaget Capio och SEB såväl som i några mindre företag som Svenska Mässan (där han fortfarande finns med), Finnveden (även aktiv här) och Gunnebo. Han var i många år en mycket central person i det göteborgska näringslivet.

Idag är Roger Holtback bland annat styrelseordförande i problembolaget Thule, ägt av riskkapitalbolaget Nordic Capital, där Holtback varit aktiv och fungerat som rådgivare. Nordic Capital äger också Capio. Utöver detta sitter han främst i olika småföretags styrelser och driver bolagetHoltback Invest AB.

Roger Holtbacks äldre bror som föddes 1940 heter Jan Eliasson och har gjort en helt annan karriär än den yngre brodern. 1965 anställdes han på utrikesdepartementet och tjänstgjorde i en rad länder. 1980-1986 var han Olof Palmes medhjälpare i medlingen i kriget mellan Irak och Iran, 1982-83 satt han i statsrådsberedningen som utrikespolitisk rådgivare, 1983-87 var han chef för UD.s utrikespolitiska avdelning.

1988-1992 var han svensk FN-ambassadör, 1991-92 vice ordförande i ECOSOC. Eliasson var 1992-94 undergeneralsekreterare i FN och chef för det nyinrättade kontoret för samordning av humanitär hjälp (UNOCHA), då han bland annat verkade för ökat bistånd till Somalia. I oktober 1994 blev han ordförande i ESK-gruppen för medling mellan Armenien och Azerbajdzjan. Åren 1994-99 var han kabinettsekreterare vid UD och 2000-04 var han Sveriges ambassadör i USA. År 2005 valdes han till ordförande för FN:s generalförsamling på ett mandat som löpte ut den 11 september 2006.

Eliasson utsågs den 27 mars 2006 till Sveriges utrikesminister efter den avgångna Laila Freivalds. Han tillträdde posten den 24 april, men behöll sitt uppdrag i FN parallellt med utrikesministerposten fram till september. Tiden som utrikesminister blev dock kort till följd av socialdemokraternas valförlust i september 2006. Hans största insats som utrikesminister blev evakueringen av svenskar i Libanon under konflikten med Israel sommaren 2006.

I december 2006 utsågs Eliasson av Kofi Annan till FN:s specielle sändebud i Darfur i Sudan. I juni 2008 lämnade Eliasson detta uppdrag.

Tillsammans med Margot Wallström fick han i uppdrag av Mona Sahlin i mars 2007 att leda en grupp som ska utveckla socialdemokraternas utrikes- och EU-politik.

De båda Eliasson-brödernas karriärer påminner till stor del om två andra bröders karriärer, den ene i näringslivet och den andre som diplomat, nämligen bröderna Jacobsson.

Läs mer: AV, Forbes, Bara Ben, Gothia Towers, E24, VA, Bure, DI, GP, UD, AB, SVD, DN, Second-Opinion, SDS, GU, Fokus, Nyheter24,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2009.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,, , , , , , , , ,, ,