Bokmånglarna – Bokus

Bokus AB är en av de två stora svenska internetbokhandlarna. Moderbolag i koncernen är Bokusgruppen AB som också äger den största fysiska bokhandelskedjan, Akademibokhandeln Holding AB med dotterbolaget Bokhandelsgruppen i Sverige AB. Läs mer…