Den svenska skogen – Enhörning och Kubikenborg

Johan August Enhörning (1825-1885) satsade ännu på 1860-talet på mindre vattensågar, men lät 1869 till slut anlägga en ångsåg, Kubikenborg. Detta gjorde han på mark han börjat köpa redan 1854. Läs mer…