Den svenska skogen – Sprängsvikens AB

Sprängsvikens ångsåg anlades år 1872 av Christian Hansen, Thomas Thiis och häradsdomare Petter Persson i Resele. Hansen var danskfödd (1834) och hade kommit hit några år tidigare från Helsingör, där han ägt ett litet skeppsvarv. Läs mer…

Den svenska skogen – Sandö Sågverks AB

1750 anlades ett glasbruk på Sandön i Ångermanälven invid Lugnvik. 100 år senare blev Franz Berwald disponent på glasbruket. Detta i samband med att Albrecht Wallis köpt verksamheten De lät tre år senare uppföra ett sågverk på platsen. 1860 lämnade Berwald. Läs mer…