Den svenska skogen – bröderna Hedberg

Tre knallar, gårdfarihandlare, tillika bröder från Sjuhäradsbygden slog sig ner i Sundsvall på 1850-talet. De tre var Anders Petter Hedberg (1820-1882), Johan August Hedberg (1828-1906) och Andreas Hedberg (1832-1878). De två förstnämnda kom att bli mäktiga och inflytelserika träbaroner. Läs mer…