Paulsen – Ferring

Läkemedelsföretaget Ferring grundades i Malmö år 1950 med namnet Nordiska Hormonlaboratoriet och bytte 1954 namn till AB Ferring. Grundare av företaget var Frederik Paulsen (1909-1997) och hans fru Eva Paulsen, född Frandsen. Frederik Paulsen grundade 1983 Ferring Stiftung. I stiftelsen Läs mer…