Roos

Familjen Roos är faktiskt en av de familjer som tas upp i Koncentrationsutredningen från 1963. Men förvånande nog tas man inte upp i den tabell som används för att redovisa de mäktiga finansfamiljerna från den tiden. Detta beror på att familjen inte behandlas i det kapitlet utan istället i det kapitel som behandlar det svenska kreditväsendet och banksystemet. För familjen Roos kontrollerade nämligen den fjärde bankgruppen i Sverige genom att man dominerade ägandet i Skånska Banken. Runt denna bank formade sig en finansgrupp med familjerna Roos, Edstrand och Malmros. Vidare så stod familjerna Ericsson (Åtvidabergs Industrier, senare Facit AB), Agrell (AB Addo), von Kantzow (Bulten-Kanthal) och Ivarsson (BRIO) nära banken.

Dessutom är det så att familjen borde betraktats som en enhet ihop med familjerna Edstrand och Malmros. De satt i samma styrelser och hade ägande i samma bolag. Räknat på det sättet hade de tre familjerna år 1963, enligt siffror i den statliga koncentrationsutredningen, kontroll över företag med omkring 3 000 anställda, Br. Edstrand, Trelleborgs Ångfartygs AB, Guldsmeds AB GAB, Sydinvest, Skånska Banken m.fl. och kontroll över företag tillsammans med andra ägargrupper med totalt 7 000 anställda, däribland Munksjö, Addo, Nyby Bruk och Investment AB Öresund. Totalt ungefär 10 000 anställda.

Öresundsbolaget kontrollerades delvis av familjen Malmros fram till 1975 ungefär och kom att komma tillbaka som delvis kontrollerat av familjen Roos vid mitten av 1980-talet. Den andra finansgruppen som kan sägas ha kontrollerat Öresund tillsammans med familjerna Malmros/Roos/Edstrand var Custos/Cardo (dessa bolags storägare vid mitten av 1980-talet var i sin tur Skanska och Volvo).

Axel Roos (I) (1886-1957) blev 1935 styrelseordförande i Skånska Banken och 1940 i Brand och Livförsäkring AB Skåne. Styrelsemedlem i banken hade han varit sen starten och i försäkringsbolaget sen 1937. I bägge styrelserna satt senare också Elof Ericsson och Jarl Malmros. Dessa företrädde ett konsortium som tagit kontroll över försäkringsbolaget. Utöver detta satt Axel Roos också i styrelserna för Munksjö AB och Åtvidabergs Industrier samt en del andra bolag. Förutom bankman så var Axel Roos också politiker, han var bl.a. riksdagsman för folkpartiet en period.

Via flera holdingbolag AB Skåneintressenter, AB Hälsingborgsintressenter, AB Trälleborgsintressenter, AB Malmöintressenter och AB Sydsvenska Intressenter skaffade sig dessutom familjen snart en stark ägardominans i Skånska Banken som dock främst tillkom på initiativ från Hans Edstrand. 1935 övertog familjen Roos och hans medintressenter Sydevsnak banken från Torsten Kreuger. Efter en fusion mellan de två bankerna blev namnet på den nya banken Skånska Banken.

Axel Roos efterträddes av sina söner Axel Roos (II) (1922-2006) och Carl-Sigvard Roos (1918-). Den förstnämnde blev redan 1955 VD i Skånska Banken och var också styrelsemedlem i fler företag. Han avgick som VD i Skånska Banken så sent som 1989. Carl-Sigvard Roos var styrelseordförande i Skånska Banken och VD i familjens guldsmedsbolag bolag, med moderbolaget Guldsmeds AB GAB. Bland dotterbolagen fanns Guldsmeds AB G. Dahlgren & Co i Malmö. Vidare var han under perioder styrelsemedlem i Skandia, Facit och Investment AB Öresund.

Axel Roos (II) hade fyra söner, den mest kände var Fredrik Roos (1951-1991). Fredrik Roos blev inte aktiv i familjens företag utan byggde upp ett eget litet finansimperium efter att han en tid arbetat som anställd på Langenskiölds bankirfirma (senare Carnegie) ihop med bl.a. Erik Penser och Anders Wall. Hos Anders Wall arbetade han bland annat som portföljförvaltare hos Beijerinvest och deltog som delägare i spekulationsprojektet Tresor, som bollade med industrierna i Värmland och de två bolagen Uddeholms AB och Billeruds AB.

Den förmögenhet Fredrik Roos skapade genom olika spekulationer på 1970- och 80-talet utgjorde grund för uppbygget av en av Sverige största privata konstsamlingar med bland annat ”Den döende dandyn”, som sen köptes av fastighetspekulanten Hans Thulin), grundandet av Rooseum och den lilla företagsgruppen kring bolaget Parafront AB. Parafront köpte och sålde under kort tid en rad företag. Bland annat Nolato, Jonparts, FB Kedjor, och Lomond Industrier (Thomee-Hörle). Parafront tycks ha avvecklats i samband med kraschen för fastighetsbubblan och Fredriks Roos död.

Skånska Banken var tillsammans med Svenska Handelsbanken de enda svenska banker som inte drogs in i finans- och fastighetsspekulationen på 1980-talet. Så när Handelsbanken köpte Skånska Banken år 1990 var det inte på grund av finansspekulationer. Utan mera på grund av att Skånska Bankens plats i bankvärlden försvunnit. De finansgrupper som varit bankens kunder fanns inte mer, familjen Malmros hade avvecklat sina intressen i svensk industri- och storföretagsverksamhet. Detsamma hade familjerna Roos och Edstrand gjort. Bara familjen Ivarsson fanns kvar vid den tiden.

Kontrollen över Investment AB Öresund togs av finansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg i början av 1990-talet och det följdes upp med att de också tog kontrollen över AB Custos. Familjen Roos intressen i Guldsmeds AB GAB avvecklades i början av 1908-talet och bolaget hamnade istället i händerna på Robert Weil.

Axel Roos (1971-) som är är verksam i Pod Venture Partners verkar vara ett barnbarn till Axel Roos II, han är son till dennes äldste son Axel Roos (III), och Anna Åkerhielm. I Pod Ventures är också Eric Douglas verksam. Axel Roos (III) (1946-) är bror till Fredrik Roos och den för fiffelaffärer misstänkte Håkan Roos (1955-). Den sistnämnde är misstänkt tillsammans med Per Edstrand (1939-) från den sen länge med familjen Roos förbundna familjen som en gång i tiden ägde Bröderna Edstrand (idag BE Group).

Håkan Roos sitter i styrelsen för och äger bolaget Procurator AB, ett grossistföretag med omkring 300 anställda. Han är också aktiv i ovan nämnda Lomond Industrier (300 anställda) liksom i ett sextital bolag till, däribland NR Partners i vilket bolag kusinen Erland Roos (1949-), son till Carl-Sigvard Roos, arbetar med företagsfusioner och är delägare. Advokaten Fredrik Roos tillhör förmodligen också den gamla bankägarfamiljen.

Läs mer:
Wittsjö GK, Sydsvenskan1, 2, RT1, 2, 3, EX, SVD, DN, VA1, 2, Projektnytt, Arbetarskydd, IDG,Newsdesk,

Andra källor:
Sverker Lindström / Sten Nordin, Vem äger storföretagen?, 1977
Vem äger Sverige, Koncentrationsutredningen, SOU 1968:7
CH Hermansson, Monopol och storfinans – de 15 familjerna, 3:e upplagan, 1971
Gustav Olivecrona, Spekulanterna, 1984
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten i Sveriges Börsföretag 1986, 1986
Jan Glete, Nätverk i näringslivet, 1994

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,

4 svar på “Roos”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.