Stenbecks makt – företagen

Familjen Stenbecks makt är i botten baserad på en förmögenhet som ursprungligen uppstod på 1700-talet och genom den ostindiska handeln. Genom arv, övertaganden, uppköp och tillväxt  har den så småningom hamnat hos Stenbeck via familjerna Sahlgren, Silfverschiöld och Klingspor. Via mark och gods, jordbruk, livsmedelsindustri, skogsindustri och till slut media som TV, tidningar och telefoni. Den ursprungliga företagskoncernen och Investment AB Kinnevik grundades av Hugo Stenbeck Sr, Wilhelm Klingspor och Robert von Horn. Med tiden kom familjen Stenbeck att bli dominerande ägare när Klingspors sålde av aktier för att de behövde kapital till de olönsamma godsen. Familjen von Horn har för sin del ärvt en del av sin förmögenhet från en av de familjer som dominerade grosshandeln i Stockholm i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet,Bohnstedt.

Idag är familjen Stenbeck huvudägare i Investment AB Kinnevik med ett totalt innehav på 48,3% av rösterna i Kinnevik. Korsnäs AB:s sociala fonder äger ytterligare 1,7%. Den posten kontrolleras också av familjen Stenbeck då BillerudKorsnäs är ett bolag som till 25,1% är ägt av Kinnevik. Näst största ägare i BillerudKorsnäs är österrikiska FRAPAG Beteiligungsholding AG. Antalet anställda i BillerudKorsnäs AB är 4 400.

I Kinnevik kontrollerar dessutom familjen Klingspor 9,4% och familjen von Horn. Dessa familjer är historiska ägare i Kinnevik och allierade med familjen Stenbeck 2,5%. 35,1% av Kinnevik kontrolleras av Verdere Sarl, ett holdingbolag i Luxemburg som har koppling till Sapere Aude Trust i Liechtenstein och som verkar till förmän för Cristina Stenbeck och Max Stenbeck. Eventuellt äger de två 50% i bolaget vardera. Denna post ägdes ursprungligen av Sapere Aude Trust, en fond i Liechtenstein. Idag verkar denna fond utöver Verdere Sarl vara uppdelad i två delar, HS Sapere Aude Trust som är till förmån för/kontrolleras av Hugo Stenbeck och äger 4,1% och SMS Sapere Aude Trust med 3% av rösterna i bolaget. Sophie Stenbeck kontrollerar  personligen 4,0%. Innan 2009 kontrollerade Sapere Aude Trust Kinnevik via ägarbolaget Emesco AB. Men det året köptes detta bolag av Kinnevik mot betalning i aktier i Kinnevik. Så istället blev Sapere Aude trust direktägare i Kinnevik.

Via Kinnevik kontrollerar sedan familjen Stenbeck en lång ra stora företag inom media och telelfoni. I Tele 2 kontrollerar Kinnevik 47,9%, i Millicom 38% och i kundserviceföretaget Transcom 39,7%. Det var företagen i telebranschen. När det gäller onlinehandel och internettjänster så äger Kinnevik 24,2% av Rocket Internet Gmbh, del i Zalando, del i det ryska företaget Avito och 25,1% av CDOn. Inom media kontrollerar Kinnevik 47,9% av rösterna i MTG Modern Times Group med en lång rad TV-kanaler och radiostaitioner i många delar av världen:

MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även fri-TV-kanaler i Bulgarien Ryssland, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Ghana. Viasat erbjuder fri- och betal-TV samt betal-TV-plattformar i 38 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag samt den största kommersiella radiooperatören i Norden.

Vidare kontrollerar man 99% av aktierna i tidningskoncernen Metro som alltså är ett dotterbolag, andelar i ett par mikrofinansieringsbolag, Bayport med verksamhet i flera afrikanska länder samt Colombia och fonden Microvest II som har verksamhet i flera latinamerikanska länder samt Indien och Kazakhstan. Till slut har man också delägarskap i en rad verksamheter inom jordbrukssektorn,Black Earth Farming (24,9%) och KinnAgri, liksom ett energibolag, Vireo Energy.

Förutom Kinneviks aktier så äger (eventuellt har ägt) familjen Stenbeck även aktierdirekt i Millicom, motsvarande 2% av rösterna. Hälften av detta ägs av The 1980 Stenbeck Trust. Det har också funnits  eventuellt finns, andra truster och fonder. Eventuellt finns också nån mindra finanskoncern i USA, den fanns i alla fall när Jan Stenbeck dog.

När det gäller antalet anställda är Transcom Worldwide SA (Luxemburg) det överlägset största bolaget med cirka 25 000 anställda varav 3 000 i Sverige. Vi sidan av Kinnevik finns en annan större aktieägare i Transcom, nämligen Creades AB, ett bolag vars ägande domineras av Sven Hagströmer och Pan Capital AB. Det senare ett bolag som tidigare kontrollerades av Erik Penser. I Millicom Cellular SA som också är hemmahörande i Luxemburg men med verksamhet i en lång rad fattiga länder finns det omkring 6 700 anställda. Tele 2 har 7 500 anställda,MTG 3 000, Kinnevik (inklusive Metro och Rolnyvik) har kanske omkring 4 000 anställda och ger ut gratsitidningar i en lång rad länder.  Dessa bolag kan sägas vara kontrollerade av familjen Stenbeck och har sammanlagt omkring 46 000 anställda.

I bolag som kontrolleras tillsammans med annan ägare, såsom BillerudKorsnäs (4 400), Black Earth Farming (1 800) och de olika onlineföretagen finns kanske sammanlagt 7 000 anställda. det gör att familjen Stbeck har makt över företag med sammanlagt ungefär 53 000 anställda.

Läs också:

Stenbeck & Kreuger
af Ugglas – Wallenberg & Stenbeck
Klingspor – Kinnevik & gods
Investment AB Kinnevik
Spekulanterna – Stig Klingspor
Stenbeck – från basindustri till media

Läs mer: NT, Corren, SR, DN1, 2, 3, AV1, 2, 3, Resumé1, 2, 3, SVD1, 2, 3, 4, 5,King, Fokus, RT, FT,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2013.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.