Douglas – största markägarfamiljen inom adeln

Boxholms Skogar är resterna av det gamla bruksföretaget Boxholms AB som bildades 1872. Skogarna behövdes för tillverkning av kol för järntillverkningen.

Boxholms AB:s historia går tillbaka till år 1754 då ägaren till Boxholms säteri, Gabriel Adolf Ribbing fick tillstånd att anlägga två manufakturhamrar vid Svartån. Under de närmaste åren därefter kom verksamheten att byggas ut med bl.a. nya smedjor och 1765 omnämndes brukets sågverk för första i en rapport till bergskollegium. År 1778 kom Boxholms bruk i släkten Buréns ägo. 1782 fick man tillstånd att samla alla hammare under en järnstämpel, Bx, och Boxholms bruk var fött.

1872 bildades Boxholms AB av den dåvarande huvudägaren och disponenten Carl Pontus af Burén för att få in mer kapital till att göra nya investeringar. Man anlade varmvalsverk och masugn, och med träkol från bolagets skogar och malm från egna gruvor, främst från Kantorps gruva (såld till Boliden 1966) i centrala Södermanland, utvecklades bruket efter hand till ett medelstort svenskt järnbruk. Företaget, som emellertid blev en av södra Sveriges största skogsägare, kombinerade verksamheten med en sågverksrörelse och på senare tid med bl.a. dörrtillverkning. 1890 utökades verksamheten även med ett mejeri.

1965 blev Boxholms AB ett dotterbolag till AB Iggesunds Bruk, som i samband med stålkrisen 15 år senare inledde en omfattande omstrukturering av företaget. Med anledning av svensk stålindustris försämrade resultat kom under 1970-talet ett flertal utredningar vilka rekommenderade samarbete mellan bruken, produktbyte och strukturrationaliseringar.  Detta resulterade i att Smedjebackens Valsverks AB år 1981 köpte ståldelen av Boxholms AB, med undantag för kalldraget, för att bilda Smedjebacken-Boxholm Stål AB (SmeBox).

En omfattande omstrukturering inleddes av Boxholms AB i samband med att större delen av stålproduktionen övergick till SmeBox. Först att läggas  ned var martinstålverket och gjuteriet 1981. Det andra steget i omstruktureringen togs vid årsskiftet  1983/84 då Iggesunds Bruk avvecklade alla intressen i Boxholms AB. I samband med detta såldes skogen och det mycket moderna sågverket, Boxholms Skogar AB till Skanska. Lantbruket blev privatägt. Det som sedan var kvar av Boxholms AB – Rest-Boxholm som det ibland kallats – såldes till Bengt Åke Bengtsson som då satt som vice ordförande i styrelsen för Boxholms AB. Vid övertagandet var företaget uppdelat i Division Kalldraget Stål, Division Dörr, Division Mejeri samt Boxholms Industrisystem AB. 389 personer var totalt anställda vid Boxholms AB då.

Produktionen av kalldraget stångstål flyttades 1984 över till ett nybildat dotterbolag, Boxholm Kalldraget Stål, (nuvarande Boxholm Stål AB). Även mejeridivisionen ombildades till dotterbolag. De kvarvarande  divisionerna och delarna av Boxholms AB såldes sedan av.

I augusti 2007 såldes Boxholm Stål AB till tyska Schmolz+Bickenbach AG.

Boxholms Skogar AB köptes år 1998 av finansmannen Gustaf Douglas (1938-). Bolaget äger totalt 36 000 ha mark och dotterbolaget Örmo Skogar AB äger 4 000 ha.. Och familjen Douglas blev därmed Sverige största adliga markägare. Utöver Boxholms Skogar AB äger Gustaf Douglas familj, närmare bestämt sonen Carl Douglas (1965-), också godset och slottet Rydboholm med omkring 2 900 ha mark. Denna egendom förde hustrun Elisabeth von Essen ( 1941-) med sig in i boet. Utöver det äger Gustaf Douglas numera också Stjärnorp, tidigare ägt av hans yngre bror, fifflaren och rättshaveristen Philip Douglas (1945-). Denne gick emellertid i personlig konkurs och Gustaf Douglas köpte då släktgodset.

Philip Douglas dotter Marie Douglas (1972-) gifte sig år 2002 med US-amerikanen George David, chef för United Technologies och en mycket rik man. George David är tre år äldre än Marie Douglas far, Philip Douglas. Det hela fick nästan karaktären av ett sol och vårprojekt från Marie Douglas sida när hon år 2008 skiljde sig från maken och inledde en omfattande rättprocess för att få en massa pengar.

En kusin till Gustaf Douglas, Archibald Douglas (1949-) äger Ekensholms slott i Södermanland. Han är gift med Walburga Habsburg Douglas (1959-) från den gamla österrikiska kejsarsläkten. Hon är i likhet med Gustaf Douglas moderat politiker. Archibald Douglas ärvde godset från sin mor, Margareta Lagerfelt. Tidigare har det varit i släkten von Stockenströms ägo. Andra kusiner äger Värnäsi Östergötland och en annan gren, härstammande från en farfars bror till Gustaf Douglas äger Kolfall, också i Östergötland.

Gustaf Douglas syster Elizabeth Douglas (1940-) är gift med prins Max av Bayern(1937-) och hennes äldsta dotter Sophie (1967-) är gift med kronprins Alois av Liechtenstein. En annan dotter till Elizabeth Douglas är gift med en son till hertig Philip av Württemberg, son till Carl av Württemberg. Gustaf Douglas andra syster,Rosita Douglas (1943-), var gift med John Spencer Churchill, släkt med Winston Churchill.

Farfars far till Gustaf Douglas var Ludvig Douglas (1849-1916), en ättling tillLudvig I av Bayern. Ludvig Douglas var utrikesminister i Sverige 1895-99.

En annan gren av den svenska delen av ätten Douglas härstammar också från Ludvig Douglas. Denna gren, närmare bestämt Axel Douglas (1943-), äger egendomen Langenstein i Baden och ägde tidigare också Gondelsheim i samma del av Tyskland. En farbror, Robert Douglas (1914-1985) till Axel Douglas och senare hans barn ägde Gerstorp fram till och med 2002.

Familjen Douglas härstammar ursprungligen från Skottland och är känd sen 1174, vilket gör dem till en elitfamilj även där. En av de tidigaste kända medlemmarna i släkten stred med William Wallace (Braveheart) och hans son var sedan vän med Robert the Bruce som blev skotsk kung. Till Sverige kom ätten år 1627, blev friherrlig 1651 och grevlig 1654. Att ätten kom till Sverige beror på att en Robert Douglas var i svensk tjänst under 30-åriga kriget och agerade mycket ”framgångsrikt” som befäl. Familjen kom alltså omedelbart att tillhöra den svenska överklassen, eliten och har gjort så sen dess.

Andra källor:
Adelskalendern

Ursprungligen publicerat på Svenssonbloggen år 2011.

Läs mer: Alliansfritt, AV1, 2, E24, Makthavare, RT1, 2, FV, DPS, Röda Berget,AB, VA, EX, MoL, NYT, Daily Mail,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,, , , , , , , , , , ,, , , , , , , ,, ,

 

2 svar på “Douglas – största markägarfamiljen inom adeln”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.