Hexagon – småbankernas utvecklingsbolag

Initiativet till att bilda Hexagon kom från 5 av de små regionala bankerna, Östergötlands Enskilda Bank, Wermlands Enskilda Bank, Uplandsbanken, Skaraborgs Enskilda Bankoch Smålands Bank. Bolaget bildades 1965 och personer med intressen i och kontakter med de aktuella bankerna tecknade huvuddelen av aktierna. Smålands Bank var dominerad av familjen Wallenberg och Incentive AB hade från början 16% av det totala röstetalet. Tillsammans med de fem bankernas intressegrupper kontrollerade man 81% av rösterna och ett konsortialavtal skrevs. Men uppenbart hade familjen Wallenberg en del inflytande över Hexagon i början.

Heaxgon köpte bolag i ett tempo som var klart försiktigare än den uppköpstakt som Promotion och Incentive hade:

Hexagon bedrev en betydligt försiktigare förvärvspolitik än Incentive och Promotion under sina första verksamhetsår. Dessutom fortsatte förvärven att ske i en jämnare takt sett över hela perioden. De först förvärvade företagen var framför allt verksamma inom verkstadsindustrin och dessa industriföretag kompletterades också i Hexagons fall med ett stadigt vinstgivande handelsföretag – AB Gust Carlsson. Inledningsvis fanns också målsättningen att förvärven främst skulle avse företag med högteknologisk inriktning. Denna målsättning övergavs dock relativt omgående då utbudet av sådana företag visade sig vara mycket litet.

1972 hade Incentive i stort sett kvar alla sin aktier och kontrollerade 15,6% av rösterna i bolaget. Flera av intressegrupperna som var knutna till de bankerna hade dock minskat sina andelar i bolaget i jämförelse med hur mycket de ursprungligen ägde. 4 år senare så hade Incentive ökat sitt ägande i Hexagon AB och intressegrupperna upplösts. Stora ägare med röststarka aktier var nu olika stiftelser och fonder, som Uplandsbankens pensionsstiftelse, Westman-Wernerska Fonden, Nermansföretagens Pensionsstiftelse samt familjerna Nerman, Hemmingson och Torstenson.

Bland de bolag som Hexagon kontrollerade år 1983 märks Swegon AB (idag ägt av Latour), AB Perma System, Viskafors Gummifabriks AB (tidigare Firestone, nerlagtsen länge och detta efter en tid i Trelleborgs ägo), Sunnex AB, Cerbogruppen AB och Skaga AB (köpt 1966, idag ägt av Lammhults Design) Samma år hade företaget 3 500 anställda. 1986 var Säfveåns AB (ägt av Catena AB, Volvokontrollerat) och AB Custos (vid tillfället kontrollerat av Skanska och Volvo) största ägare i bolaget men från 1987 blev företaget föremål för en ägarstrid som varade i flera år:

Slutet på Hexagons (första) era som utvecklingsbolag inleddes 1987 när en ny storägare trädde in i Hexagon i form av Axel Johnson & Co AB. Företagets aktieinnehav i slutet av 1987 uppgick till drygt 22 procent. Våren 1989 lade Axel Johnson & Co ett bud på samtliga aktier i Hexagon. Detta bud följdes dock av flera andra, bland annat från Hans Thulins bolag Consolidator. Budgivningen pågick under ett drygt halvår. Eftersom företag som är föremål för bud inte får ändra struktur kunde inte Hexagon under denna tid genomföra vare sig förvärv eller avyttringar. Kampen om Hexagon slutade med att en ännu bud lades, denna gång från Munksjö AB, vilket omgående accepterades av flertalet av aktieägarna och vid årsskiftet hade Munksjö drygt 90 procent av aktierna och begärde tvångsinlösen av resterande utestående aktier. Hexagon AB försvann därmed från börsen och som utvecklingsbolag.

1992 skapades nya Hexagon AB och en majoritetspost i det börsnoterade företag Eken Industri & Handel köptes. Året efter bytte Eken namn till Hexagon AB och det är detta bolag som idag bär namnet. 1998 köpte Melker Schörling en kontrollerande aktiepost i företaget och idag kontrollerar Schörling 49,8% av rösterna i bolaget. Hexagon återupptog i princip samma verksamhet som tidigare och köpte under 2000-talet upp en mängd olika bolag. Man sålde dock först en del äldre intressen:

2001
Gustaf Fagerberg AB, Tecla, Johnson Metal Bearing Components samt affärsområdet Hexagon Wireless avyttras. Rörelsen avseende det amerikanska börsnoterade mätteknikbolaget Brown & Sharpe Inc, mjukvarubolaget Wilcox, Cubic Tavleproduktion samt HTR Hydrauliikka Oy förvärvas.

2002
Mätteknikbolaget C E Johansson, gummiblandarbolaget GFD Technology Gmbh, mätteknikbolaget Quality Ltda samt mjukvarubolaget Mirai Srl förvärvas.

2003
Boliden och Hexagon bildar ett gemensamt ägt bolag bestående av sina respektive mässingsbolag Nordic Brass AB och Boliden Gusum AB. Hexagon ökar sin ägarandel till 90 procent i Qingdao Brown & Sharpe Quinshao Technology Co Ltd samt Qingdao Brown & Sharpe Trading Co Ltd.

2004
Metodsvets i Kungälv AB samt Tjust Mekaniska Verkstads AB avyttras. Aktierna i börsnoterade VBG AB delades ut till Hexagons aktieägare. Mätteknikverksamheten Korea ErFa Systems Eng. Co, mätteknikverksamheten Sheffield Automation LLC, polymerkoncernen Thona Group samt mätteknikbolagen Romer S.A och Romer Inc. förvärvas.

2005
Affärsområdet Hexagon Automation och verktygsbolaget SwePart Verktyg AB avyttras. Hjuldivisionen inom Trostel SEG, Inc. samt mätteknikbolaget Leica Geosystems förvärvas.

2006
En industrifastighet i Västerås, en verksamhetsgren i Tidamek AB samt aktieinnehavet i Tradimus AB avyttras. Scanlaser AB, Scanlaser AS, tillgångar i thailändska Thaimach Sales & Service Co., Ltd. samt Mikrofyn A/S förvärvas.

2007
Johnson Metall AB, Eurosteel AB och Tidamek AB avyttras. Inom Hexagon Measurement Technologies förvärvas mjukvarubolaget Svensk ByggnadsGeodesi AB (SBG), franska D&P Systems, Topolaser och Gamfi, amerikanska Allen Precision Equipment, Acquis och Jigsaw Technologies, australiensiska Earth Resource Mapping (ER Mapper), turkiska Transmetal, mjukvarubolaget IONIC, kinesiska JMTC, tyska Gesswein, israeliska CogniTens Ltd, kanadensiska NovAtel Inc, indiska Elcome Technologies, R&A Rost Vertriebs och R&A Rost Produktions i Österrike, Geopro i Ungern samt Junglas i Tyskland. Inom Hexagon Polymers förvärvas amerikanska gummiblandningsbolaget Gold Key Processing Ltd.

2008
Hexagon Polymers delas ut till Hexagons aktieägare och noteras som ett seperat bolag Hexpol AB på OMX Nordiska Börs Stockholm.
De amerikanska bolagen Surveyors Service Company, Haselbach Surveying Instruments, det spanska Santiago & Cintra Ibérica S.A, det amerikanska Advanced Metrology Solutions, det svenska mjukvarubolaget Viewserve , det tyska mjukvarubolaget MTWZ, den tyska sensortillverkaren inom verktygsmaskinsområdet m&h Group, den kinesiska tillverkaren av precisionsmätinstrument Serein Metrology samt den australiensiska tillverkaren av maskinstyrning Rinex Technology förvärvas.

2009
Det franska mjukvarubolaget Technodigit förvärvas.

Hexagon hade år 2010 7 500 anställda.

Läs mer: Newsdesk,

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976
Årsredovisning Hexagon, 1983
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 1986

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.