Henrik Borelius

Henrik Borelius är idag verkställande direktör och koncernchef för Attendo Care och har tidigare haft en toppost inom Peje Emilssons företag Kunskapsskolan. Han är dessutom bror till det förra moderata statsrådet Maria Borelius och har goda kontakter inom partiet. Han anställdes år 2003 på Attendo av Gustaf Douglas som idag sitter i Moderaternas partistyrelse. Gustaf Douglas sålde senare Attendo med god vinst. Borelius lön har vuxit i takt med företaget och Dagens Nyheter fick han och hans bolag Loloudia AB (blomma på grekiska) 17 miljoner SEK i form av aktieutdelning från Attendo Care. Borelius hade även en nyckelpost i regeringens Välfärdsutvecklingsråd som i sin rapport 2012 lade en rad förslag med syfte att underlätta för fler privata företag inom välfärdssektorn.

Henrik Borelius föddes 1971 och är bror till Maria Borelius som ha rekordet för kortast tid som minister i modern tid. 8 dagar hann hon vara minister i Fredrik Reinfeldts första regering innan hon fick avgå på grund av tvivelaktiga om än inte olagliga affärer:

När Borelius utsågs till handelsminister var det för många en överraskning, eftersom hon inte hade någon särskilt stor politisk erfarenhet. Hennes åtta dagar i regeringen kantades av skandaler och hon berättade att hon hade haft svart arbetskraft i hemmet, att hon inte hade betalat TV-licens samt att hennes mans sommarvilla ägdes av ett företag på Jersey. Hon fick mycket hård kritik för detta, både internt och externt. Efter åtta dagar blev trycket för hårt och Borelius avgick som statsråd. Samtidigt lämnade hon även sin riksdagsplats och politiken. Några dagar senare flyttade hon tillbaka till Storbritannien.

Utbildad på Handelshögskolan i Stockholm likt  så många andra i den svenska eliten är Henrik Borelius en ganska typisk representant för denna. Han had tänkt sig bli journlaist men via universitet i USA (också ganska typiskt) blev hans karriär en annan. Henrik Borelius har liksom sin syster alltid stått nära moderaterna och de mäktiga i Sverige:

I en intervju i Svenska Dagbladets näringslivsbilaga 2006 säger Henrik Borelius.

”Det viktiga för oss är att regeringen får personer som öppnar upp för valfrihet och konkurrens inom vård och omsorg.”

Och det blev som Henrik Borelius ville ha det. Regeringen öpp- nade för storföretagen inom vårdsektorn och Henrik Borelius utsågs till ledamot i regeringens Välfärdsutvecklingsråd. Det rådet hade som syfte att ge regeringen ”stöd i frågor som rör kvaliteten inom och utvecklingen av välfärden inom vård- och omsorgssektorn”. Rådet lämnade sin slutrapport i december 2012.

Välfärdsutvecklingsrådet, som dominerades av vårdföretagare, lade en rad förslag med syfte att underlätta för fler privata företag inom välfärdssektorn.
Fackförbundet Kommunals ordförande, Annelie Nordström, var också med i rådet och hon var starkt kritisk till de förslag som lämnades till regeringen. I en reservation beklagar Nordström att rådets rapport blev en önskelista från de privata omsorgsbolagen.

”Välfärdsutvecklingsrådets arbete har enligt förbundets uppfattning i alltför hög grad kommit att präglats av de intressen som privata utförare inom vård och omsorg företräder.”

”Flera av rådets centrala förslag kan tolkas som tämligen oblyga försök att flytta fram privata utförares positioner inom den skattefinansierade kommunala välfärden”

I samband med att rådets slutrapport lämnades fördes det en diskussion om det är lämpligt att de personer som är direkt gynnade av rådets förslag, företagare inom berörda områden, sitter med i regeringens rådgivande organ. Henrik Borelius till exempel var både koncernchef för Attendo och samtidigt medlem av regeringens råd. Men regeringens företrädare slog ifrån sig och menade att det inte fanns några problem med rådets sammansättning.

Attendo är ett företag som vuxit mycket snabbt under 2000-talet. Det har skett genom att de lagt anbud på kommunala verksamheter och genom att de köpt upp konkurrenter. Attendo är också ett av de företag som köpts upp av riskkapitalbolag.

Attendo är en av de koncerner som lånar ut pengar mellan koncernens olika företag för att kunna göra stora ränteavdrag och därmed slippa skatt. På så sätt kan ett företag visa på ett underskott trots att det gått med vinst.

I takt med att Attendo har vuxit har Henrik Borelius lön och förmögenhet vuxit. Under 2003 tjänade han 1,6 miljoner kronor och 2009 hade det vuxit till 3,7 miljoner kronor. Under hösten 2013 granskade Dagens Nyheter Attendo och avslöjade att företaget delade ut en miljard kronor till aktieägarna, varav 17 miljoner till Henrik Borelius.

Dagens Nyheter beskriver också att Henrik Borelius som verkställande direktör, varit med om två försäljningar av Attendo och att det gjort honom förmögen. Hans bolag Louloudia, där han samlat sitt ägande, redovisar ett eget kapital på 108 miljoner kronor.

De 108 miljonerna är idag lite mer, 114 miljoner. Så han har fortsatt att bli rikare och rikare, Henrik Borelius med en regering vars politik han kan påverka i en riktning som gör att han kan tjäna ännu mer pengar.

Henrik Borelius

Henrik Borelius

I själva verket kan regeringen Reinfeldts politik beskrivas som att kompisar gynnar kompisar precis som i korruptionens Grekland eller gamla tiders Sverige. Det är vänskapskorruption på hög nivå. Välfärdsoligarken Anders Hultin drev som VD friskolekoncernen JB Education i konkurs och var best man på Anders Borgs bröllop. Anders Borg varför sin del best man på Hultins bröllop. De har en gemensam bakgrund i moderata ungdomsförbundet i Linköping. Åren 1991-1994 var Hultin dessutom politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet under Per Unckel och Beatrice Ask.

Henrik Borelius var som sagt den borgerliga regeringens välfärdsutredaresamtidigt som han tjänat stora pengar som VD i Attendo. En tredje välfärdsoligark, Henry Sténson, är ordförande för Moderaterna i Stockholm samtidigt som han konsultat åt Carema.

Största ägare i Attendo är IK Invest genom sina fonder. Borelius uppges äga 2,3% medan det finska försäkringsbolaget Varma äger 3,5% och brittiska ICG innehar 4,5% av aktier och kapital.Attendo har cirka 18 000 anställda totalt. Under Borelius ledning har bolaget växt stadigt genom uppköp. Däribland tre större köp, Capio Omsorg år 2004, Riksbyggens Serviceboende (Riksbyggen är alltså inte bara byggbolag som en journalist i VA tror utan ett fastighetsbolag och det är ganska vanligt att ideella fastighetsbolag, stiftelser etc, har äldrevårdsverksamhet och serviceboenden) och finska MedOne.

Mer i media: Fokus, DO, VA,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,, , , , , , ,, ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.