Åkerman

En gren av familjen Åkerman kom under ett antal årtionden (1970- och 1980-talen) att inneha betydelsefulla positioner inom det svenska näringslivet, en annan gren, avlägset släkt med den första kom att inneha en rad poster i det offentliga Sverige. Till den senare grenen hörde Joachim Åkerman(1798-1876) svensk fysiker, kemist och ämbetsman, hans son Richard Åkerman (1837-1922), metallurg, generaldirektör och riksdagsman samt dennes son Joachim Åkerman (1868-1958), militär, statsman och kommunalpolitiker. Även i nästa generationer fanns fler militärer, såsom Richard Åkerman (1898-1981) och Gustav Åkerman (1901-1988) samt tekniker som Oscar Åkerman (1899-1996)

Till den förstnämnda grenen av familjen hörde Fredrik Åkerman (1800-1877) och dennes bror August Åkerman (1802-40). Deras far, Fredrik Magnus Åkerman (1754-1830) var landskamrer i Göteborg. Hans bror Christian Helmich Åkerman (1747-18?) var grosshandlare i Göteborg och ägare till ett par av de största trankokerierna som fanns i Bohuslän under sillperioden på 1700-talet. Den yngre Fredrik Åkerman var först domare och sedan statlig ämbetsman i bland annat bergskollegium och Kommerskollegium. 1866 avsade han sig alla statliga uppdrag. Han blev adlad 1843 och 1853 köpte han godset Mälsåker. Han dog utan arvingar.

Augusts son Henrik Åkerman (1840-1905) var diplomat i en mängd länder, dock längst tid i Frankrike där han också dog 1905. Han hade ett antal söner, Johan Åkerman (1896-1982) och Gustaf Åkerman (1888-1959). Bägge dessa två var professorer i nationalekonomi. En kusin till dem var Gunnar Åkerman, kansliråd i försvarsdepartementet. Johan Åkermans son är författaren Nordal Åkerman (1941-) som är gift med Sigrid Combüchen (1942-), också författare.

Gustaf Åkerman son Johan Åkerman (jr) (1925-1998) var svensk finansman och direktör, bland annat VD i Gränges AB 1971-1977, utredare på industridepartementet 1977-78, finansdirektör i Statsföretag 1981-1983 samt direktör i Handelsbanken 1983-85. Han var under lång tid också styrelseledamot i Dagens Nyheter och folkpartistisk politiker.

Utöver den här beskrivna familjen Åkerman finns många andra finansmän i Sverige med namnet Åkerman. De tillhör andra släkter med samma namn.

En man vid namn Ivar Åkerman var chef för Skandinaviska Bankens stockholmskontor mellan 1933 och 1951. Och det fanns en annan direktör i banken med namn Curt Åkerman. Han var son till Ivar Åkerman. De tillhör inte den Åkermansläkt som nämns ovan.

En annan Åkerman som inte heller tillhör den ovan nämnda släkten men som hade många uppdrag i det svenska näringslivet på 1970-talet och 1980-talet var Alf Åkerman (1923-1999). Han var vice VD i AB Marabou 1959-67 och mellan 1968 och 1984 VD i Skandinaviska Banken, sedan Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), åren 1970-84 i Göteborg. Var styrelsemedlem under lång tid i en mängd svenska storföretag som Perstorps AB, AB Boliden och Hasselblad. Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet var han en av de mest inflytelserika i svenskt näringsliv.

Läs mer: SNS,

Andra källor: Veckans Affärer, 1975-1985

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,, , , , , ,, , , , , , ,, ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.