Handelsbanken – Sveriges största personalägda företag

Handelsbanken har i kanske 100 år varit centrum i en av de största ägargrupperna i svenskt näringsliv. På 1930-talet, i Kreugerkraschens fotspår, stärkte banken sitt inflytande i svenska näringsliv och man startade investmentbolaget AB Industrivärden som maktbolag. Än idag är Handelsbanken en av de största ägargrupperna i svenska näringsliv, näst störst efter familjen Wallenberg.

Största ägare i Handelsbanken är Personalstiftelsen Oktogonen med 10,3% av rösterna. AB Industrivärden har en lika stor andel. Dessutom äger Handelsbanken Fonder AB 1,1% och Handelsbankens Forskningsstiftelse 0,6%. Totalt 22,3% av rösterna. Ingen annan ägare har mer än 3,2%, familjen Lundberg äger 2,4%.

I AB Industrivärden äger familjen Lundberg lite mer, 19,7% av rösterna. Men Handelsbankkontrollerade stiftelser och företag äger 48,7% och har därmed en stabil kontroll även i investmentbolaget. huvudsakligen ägs aktierna av olika personalpensionstiftelser:

Ägare, andel av röster (20121231)

L E Lundbergföretagen 17,8
Handelsbankens Pensionsstiftelse 10,6
Handelsbankens Pensionskassa 10,5
Jan Wallanders & Tom Hedelius stiftelse  9,2
SCA Pensionsstiftelse  6,3
SCA Group Holding 3,8
SCA Vorsorge-Treuhand 3,4
SCA Pens.stift för Tjm o arb.led. 2,5
Handelsbanken 2,4
Lundberg, Fredrik 1,9
Norska Staten 1,5

Även stiftelserna som har namn efter skogsbolaget SCA tillhör Handelsbankgruppen. Det är därför också intressant att se hur ägandet i SCA ser ut. SCA är det tredje bolaget i den ägartriangel som utgör kärnan i personalens och direktörernas kontroll över Handelsbankgruppen och dess företag. I SCA kontrollerar Industrivärden 29,7% av rösterna, Handelsbanken inkl olika fonder och stiftelser 14,6% och SCA:s personalstiftelse 0,6%. Familjen Lundberg har inget inflytande.

Sammantaget kan man säga att makten över hela företagsgruppen i slutändan vilar tryggt hos själva banken via olika fonder och stiftelser. Ytterst kan makten sägas finnas hos Oktogonen som ju kontrollerar banken tillsammans med ett av banken kontrollerat företag. Lundberg är inte ens nära kontrollen som en del tycks tro. Banken är i själva verket stabilt under kontroll av personalen och direktörerna:

En annan del i det Wallanderska kulturbygget kom 1973. Då instiftades personalstiftelsen Oktogonen, som genom åren har investerat bonusar i Handelsbanksaktier och gjort mångåriga kassörskor och kamrerer till miljonärer.

Även på högsta nivå har kulturen närmast jesuitiska drag. Till skillnad från SEB som styrs av familjen Wallenberg genom ett antal familjestiftelser, har Handelsbanken genom åren saknat storägare. I stället har banken i praktiken ägt sig själv, genom att dess pensionsstiftelser – indirekt via investmentbolaget Industrivärden – har byggt upp stora kontrollposter med aktier. Största enskilda ägare är till exempel just Oktogonen.

Istället för personer ur en familj har en liten grupp bankdirektörer och andra tjänstemän, likt Jan Wallander, erövrat närmast permanenta maktpositioner i Handelsbanken och den bolagsgrupp som byggts upp däromkring. I denna grupp finns Sveriges största bolag Volvo, skogsjätten SCA, ståljättarna Sandvik och SSAB, samt byggkoncernen Skanska.

Det handlar om tjänstemän som mer -eller mindre rekryterar varandra.

Oktogonen får avsättninar från bankens vinster och dessa pengar investeras i aktier, främst i banken men också i andra av gruppen kontrollerade företag:

Oktogonen skapades 1973 som ett sätt att belöna Handelsbankens anställda. Det initiala kapitalet var blygsamt, men genom årtiondena har fonden fyllts på med kapital till följd av bankens framgångar. Enligt statuterna ska en tredjedel av den överavkastning på eget kapi-tal som Handelsbanken presterar i jämförelse med sina nordiska och brittiska bankkonkurrenter gå till fonden.

Oktogonens maximala tilldelning är 15 procent av den totala aktieutdelningen, och i de fall utdelningen sänks eller slopas går inga pengar till Oktogonen. Endast två gånger sedan starten 1973 har Oktogonen inte fått tilldelning.

De två senaste åren har Oktogonen fyllts på med 800 miljoner kronor per år. Problemet är att utflödet samtidigt har ökat och nu är större än inflödet, eftersom det just nu sker stora pensionsavgångar i Handelsbanken av 40- och 50-talister som varit med i banken sedan Oktogonen startade och som kan ha upp till 10 miljoner kronor i fordringar på Oktogonen. Nettoutflödet uppgår för närvarande till runt 500 miljoner kronor om året, vilket fått Oktogonen att nagga på portföljen. I första hand har aktier i Ericsson, Sandvik, Skanska och Industrivärden sålts, men nu säljs alltså aktier även i Handelsbanken.

Oktogonens förmögenhet uppgår i dag till nästan 16 miljarder kronor, varav 13 miljarder är placerade i Handelsbanken.

Oktogonen styrs av bankens personal (anställda och före detta anställda) som väljer stiftelsens styrelse. Det uttalade syfter redan från början var att ge personalen makt och inflytande i företaget:

Det uttalade syftet med Oktogonen synes ha varit att ge de anställda inflytande ett visst inflytande över banken och deras egen tillvaro samt att premiera dem ekonomiskt för goda ekonomiska resultat. För att de anställda verkligen skulle få inflytande framhölls det nödvändiga med ett långsiktigt system vilket över tiden kunde ackumulera en betydande del av röster och kapital i Svenska Handelsbanken.

Styrelsen i Oktogonen väljs av de anställdas fackliga organisationer:

Ur stadgarna för Stiftelsen Oktogonen kan bl. a. utläsas att stiftelsens ändamål är att förvalta de medel som Svenska Handelsbanken överlämnar till stiftelsen i syfte att erbjuda personalen ett delägarintresse. Medlen skall komma de anställda till godo. Stiftelsen utgör ett förvaltningsorgan avseende avsättningarna för de anställdas räkning. Stiftelsens styrelse skall bestå av representanter för personalen utsedda av de anställdas fackliga organisationer. Avsatta medel skall placeras i aktier i Handelsbanken och eventuellt till mindre del i räntebärande papper utgivna av banken. Avkastningen skall dock kunna placeras i andra noterade värdepapper. Stiftelsen kan upplösas om samtliga ledamöter i styrelsen är eniga och beslutet godkännes av Svenska Handelsbankens styrelse. I sådant fall skall tillgångarna användas för att tjäna ändamålet och när så inte kan ske skall medlen användas för allmännyttiga ändamål. Tillgångarna skall inte under några förhållanden kunna återföras till banken. I stiftelsens stadgar föreskrivs att dessa kan ändras, med undantag av bestämmelserna om ändamål och upplösning, av styrelsen om de är eniga och ändringen godkännes av Svenska Handelsbankens styrelse.

Även övriga stiftelser bidrar till bankens kontroll av de olika företagen i gruppen och av de tre nyckelföretagen. I styrelsen för forskningstiftelserna ( Jan Wallander & Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse) sitter bankens VD tillsammans med de tidigare cheferna Jan Wallander och Tom Hedelius.

Handelsbanken är i praktiken Sveriges största personalägda/personalkontrollerade företag. Det fungerar utmärkt. Banken är Sveriges stabilaste bank, den enda som behåller sina kontor. Kontor där man dessutom kan sätta in och ta ut pengar. Kanske är personalägda företag nånting för framtiden.

Läs mer: HN, SVD1, 2, 3, 4, Lundaluppen, Stockman1, 2, RT1, 2, 3, AV, VA1, 2,3, AV1, 2, 3,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2013.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,, , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.