Møllers (Ugglas) makt – Danske Bank

Danske Bank är familjen Møllers (eller ska vi redan nu skriva familjen Ugglas) andra maktinstrument vid sidan av det stora rederiet Mærsk. Ursprunget till Den Danske Bank är Den Danske Landmandsbank som startades 1871. Familjen Glückstadt kom sedan att under två generationer leda banken mellan 1872 och 1922. Efter att ha räddats av staten på grund av en kris sistnämnda år så återhämtade sig banken med hjälp av nytt kapital från staten, Nationalbanken, Det Store Nordiske Telegrafselskab og Østasiatisk Kompagni. 1928 inträdde A.P. Møller i banken och blev dess styrelseordförande.

1990 fusionerade Den Danske Landmansbank med Provinsbanken ochHandelsbanken och blev Den Danske Bank. Provinsbanken hade ursprungligen startats som Fyens Disconto Kasse år 1846. Handelsbanken startade 1873 som Kjøbenhavns Handelsbank. Efter 1990 har Den Dansk Bank ävertagit en rad försäkringsbolag samt banker i både Danmark och andra länder. 1997 köptes Östgöta Enskilda Bank i Sverige och 1999 Fokus Bank i Norge. 2000 ändrades namnet till Danske Bank. 2001 fusionerade banken med RealDanmark som skapades tre år tidigare, då BG Bank och Realkredit Danmark fusionerade.

A.P. Møller Mærsk koncernen och A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal är största ägare i Danske Bank med 22,76 % av aktiekapital och röster. Detta ger dem kontroll över banken. I styrelsen för bankensitter Alf Duch-Pedersen, också styrelseordförande i Group 4 Securicor (G4S), ägt av den svenska familjen Philip-Sörensen, bosatta i Storbritannien. VidareEivind Kolding, också i ledningen för Mærsk, Birgit Aagaard-Svendsen, också i J. Lauritzen A/S och Mats Jansson. VD är Peter Straarup. Inga medlwmmar av familjen Møller/Uggla sitter i bankens styrelse. Banken och Mærsk har ett tätt samarbete i finansiella frågor.

Läs mer: Enhedslisten, Ingenuity, Information, EPN, Modkraft, APK,Business.dk1, Politiken1, Evb, AOK,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen år 2010.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.