Koncentrationsutredningen – Bergengren

Inlägget är del 16 av 18 i serien Koncentrationsutredningen 1968

Inlägget är del 16 av 18 i serien Koncentrationsutredningen 1968Släkten har definierats som ättlingar till Axel Bergengren (d. 1901) samt dessas makar och makor. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 50 mkr, varav ca 60 procent innehas av tre personer. Läs mer…

Advertisements