Investment AB Promotion – Handelsbanken

Investment AB Promotion grundades år 1962 på initiativ av Svenska Handelsbanken. Det gjordes genom att bolaget AR Bildt & Co ombildades till investmentbolag och bytte namn. Vid grundandet kontrollerade AB Industrivärden 28% av rösterna i bolaget och Handelsbankens pensionsstiftelse tillsammans med pensionstiftelsen vid Gullhögens bruk ytterligare 23%. I AR Bildt & Co fanns redan ett dotterbolag, AB Optimus och direkt som ombildningen gjorts köptes företaget AB Svenska Elektromagneter.

I juni 1963 köptes AB Bil & Truck, ett av dåtidens största bil- och lastbilsförsäljningsbolag i Sverige. Efter förvärvet av Sellbergs i november 1963 hade Promotion på mycket kort tid växt till en relativt stor koncern med knappt 2500 anställda. I november 1964 köptes AB Åsedahus och AB Svenska Tempus. 1965 bland annat Hiab och AB Lindénkranar. Lindénkranar slogs ihop med ett annat bolag som Promotion köpt, Alimak-Verken. Hiab slogs ihop med Forslund & Co till Hiab-Foco. Förvärvstakten ökade därefter rejält, men efter mitten av 1970-talet minskade inköpstakten igen. 1985 gjordes det sista köpet. 1980 hade verkstadsbolaget AB Bacho köpts och då hade Promotion totalt 9 300 anställda. Något som fick en större betydelse för bolaget:

Förvärvet av AB Bacho i september 1980 bör ägnas lite närmare uppmärksamhet. Promotion köpte då 49 procent av aktierna i Bacho av Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), ett annat bolag i SHB-sfären. Eftersom Promotion redan tidigare ägde 4 procent av aktierna i Bacho låg nu kontrolien över företaget hos Promotion. 1 februari 1981 såldes sedan dotterbolaget Hiab-Foco, som under en rad av år gått med stora förluster, till dotterbolaget Bacho. Detta trots att den tidigare företagsledningen i Bacho gjort en ekonomisk analys av Hiab-Foco, för ett eventuellt framtida förvärv, men fastställt att företaget inte passade in i Bachos struktur. Senare under 1981 sålde Promotion en del av sitt innehav i Bacho så att innehavet hamnade under 50 procent.

Det innebar att Promotion inte behövde konsolidera Bacho, som gick med kraftig förlust under de närmaste åren, i sin resultaträkning. Promotion kunde fortsätta redovisa positiva resultat?” I slutet av 1985 lämnade sedan Promotion ett bud på samtliga aktier i Bacho, som efter ett ha genomgått kraftiga rationaliseringar och nedskärningar återigen visade positiva resultat. 1 januari 1986 hade Promotion drygt 90 procent av aktierna och resten tvångsinlöstes. 1 början av 1987 bytte Promotion slutligen namn till Investment AB Bacho. De ambitioner som tidigare funnits att vara ett utvecklingsbolag hade nu definitivt övergivits. Promotion, eller Investment
AB Bacho som företaget nu hette, ansåg sig vara ett traditionellt investmentbolag.

Genom avyttringen av majoriteten i Bacho 1981 minskade antalet anställda rejält. Ytterligare avyttringar och nedskärningar åren efter innebar att antalet anställda år 1983 var endast 2 000. 1991 köptes hela bolaget (som då hette Investment AB Bacho) av AB Industrivärden som redan innan varit huvudägare i det börsnoterade bolaget. Det som var Hiab hamnade senare hos de finska bolagen Partek och Kone, Foco blev Hydrauto och 2005 köptes bolaget av Nordhydraulic AB som lade ner det. Nordhydraulic ägdes då av företaget Atle som 2001 köpts upp av Ratos och 3 i. Bahco är utlandsägt och det tidigare bolaget Sellbergs ägs av energibolaget Eon. Bil & Truck är idag en del av Bilia. Alimak och Lindénkranar skildes åt igen senare och Alimak fusionerade år 2001 med holländska Hek. 2007 köptes hela företaget upp av private equity-bolaget Triton. Ägaren innan dess var ett par andra PE-företag, 3i och Ratos.

Läs mer: SDS,

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Aktieägarens Uppslagsbok 1969
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976
Årsredovisning Investment AB Promotion 1983

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.