Anders Wall – en spekulant

Anders Wall kom att bli den mest kände av 1970-talets och 1980-talets svenska finansiella spekulanter. I fokus för verksamheten har i stort sett alltid funnits ett företag med namnet Beijerinvest. Idag ett mindre bolag som ägs personligen av Anders Wall med familj.

Urspunget för Beijerinvest är samma som för i stort sett alla svenska bolag med namnet Beijer, nämligen det 1866 bildade bolaget G & L Beijer i Malmö (aktiebolag från 1908). Ett bolag bildat av Gottfrid och Lorens Beijer. Men det bolag som idag bär ursprungsbolagets namn är egentligen ett spekulationsbolag från 1980-talet som hette Skrinet, om vilket bolag man kan läsa i mitt inlägg om Erik Penser. Detta företag köpte nämligen majoriteten i det ursprungliga G & L Beijer år 1992 och 1995, efter att man köpt hela G & L Beijer, antog Skrinet dotterbolagets namn.

Andra företag som härstammar från G & L Beijer är Beijer Bygg och Beijer Electronics. Det senare kontrollerat av familjen Olsson (Stena).

Beijerinvest var ursprungligen ett dotterbolag till G & L Beijer vid namn Kol & Koks. 1964 blir Anders Wall, som senare adopteras av Kjell Beijer, VD i Kol & Koks, 1966 säljs oljeverksamheten till Mobil och 1967 byter bolaget namn till Beijerinvest. I denna veva bryts också bolaget ut ur moderbolaget, som nu ägs i huvudsak av familjen Hain (ättlingar till Gottfrid Beijer), börsnoteras och blir ett självständigt företag ägt främst av Kjell Beijer och Anders Wall. Vissa dotterbolag i den ursprungliga koncernen hamnar i Beijerinvest, andra kvarstår.

Under 1970-talet köper så Beijerinvest en mängd företag och 1979 kontrollerar gruppen företag med 34 000 anställda, däribland Kockums Jernverk, Wilh. Beckers, Wilhelm Sonesson, Persöner, Beijer Bygg, Alcro, Pripps och Boliden. Man har även köpt en minoritetspost i B & B Finans (senare B & B Invest) som Stig Ramel nämnt i sin bok om sitt liv. Tidigt köpte man också två utvecklingsbolag, Tulwe och Sponsor. Senare ihopslagna till bolaget Sponsor, som idag heter (om jag fattat rätt) Catella Sponsor och är förvaltare av förmögenheterna i de stiftelser som Anders Wall och hans ättlingar kontrollerar. Dock är detta bolag kontrollerat av familjen Kamprad och Ikea.

Men den största affären görs när Beijerinvest under år 1980 slås samman med AB Volvo. Äktenskapet vara dock inte länge, 1982 startas ett nytt Beijer, Investment AB Beijer som tar med sig börsportföljen och bolagen Fannyudde och Kebo ur Volvo. Alla rörelsedrivande bolag, som exempelvis Pripps blir kvar i Volvo.

Direkt efter sammanslagningen med Volvo bildade också Anders Wall bolaget Investment AB Argentus och 1982 beräknas finansgruppen kontrollera företag med 15 000 anställda, i huvudsak i byggbolaget ABV. Gruppen kontrollerar även bolaget Företagsfinans. ABV blev senare ett av de bolag som kom att utgöra grunden i det av familjen Paulsson ägda Peab.

1981 gick Anders Wall in som ägare i Uddeholm via bolaget Tresor AB (andra delägare var Tedde Jeansson, Fredrik Roos och Mats Arnhög) och två år senare säljs innehavet till AGA. Under åren innan har Uddeholm och Billerud slaktats, dvs i stort sett hela Värmland, fabriker lagts ner och sålts ut. Med stora kostnader för vanligt folk som följd. Uddeholm hade en stor kassa och det är för den som Wall börjar gå in i bolaget. Det är dessa pengar Anders Wall får loss via diverse affärer, inklusive försäljningen av Billerud till Stora och majoriteten i Tresor till AGA. Pengarna används sen för att köpa tillbaka kontrollen i Beijer. Från början var det tänkt att Uddeholmsbolaget skulle använda medlen för investeringar i Värmland, men Wall ville ha snabba pengar och makt över Beijer istället.

1987 går sedan Beijer och Argentus samman och det nya bolaget får namnet Beijer. Förutom dotterbolagen i koncernen som Habia och Kebo är det enda bolag man nu kontrollerar, pappersbolaget Munksjö.

Senare (1991?) avregistreras bolaget från börsen och idag äger man i huvudsak mindre handelsföretag. Dessutom kontrollerar Anders Wall idag bolaget Beijer-Alma, med ursprung i det av Upsala Sparbank år 1983 startade bolaget Alma Invest. Walls ägande har förmodligen uppkommit i samband med att oliak bolag, tidigare ägda av Beijerinvest, köpts av Alma. Likaså namnbytet till Beijer-Alma. Förutom Anders Wall är sonen Johan Wall och dottern Åsa Bonnier, som är keramiker, aktiva i företagsgruppen som kontrollerar bolag med cirka 1 500 anställda. Wall befinner sig idag alltså långt ifrån storfinansen. Johan Wall är VD i företaget Bisnode.

Läs mer: PA1, Handelskammaren, DI1, AV1, DPS, Realtid1, UNT, DI2, NyTeknik1,NyTeknik2, IDG1, Realtid2, IDG2, Newsdesk, DM, VA, PA2, AV2, E24, HD1, SVD,HD2,

Övriga källor:
C.H. Hermansson, Kapitalister II: Storfinans, 1981
Pockettidningen R nr 3-4, 1986, Maktjakten – i storfinansens spår
Att äga storföretag, SNS Förlag, 1987
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag, 1986
Diverse tidningsartiklar, Ny Dag, GP, Arbetet, Veckans Affärer 1979-1985
SIND 1980:5, Ägandet i det privata näringslivet

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2008.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , ,, , , , , ,, , , ,