Patrik Tigerschiöld

Inlägget är del 2 av 11 i serien Privatiseringsoligarkerna

Patrik Tigerschöld har varit styrelseordförande och VD i Bure Equity under olika perioder och numera ingår han i styrelsen. Vid starten av det nya Academedia 2008 blev Patrik Tigerschiöld en av de större ägarna i företaget. Under 2010 såldes huvuddelen av aktierna i Academedia till det svenska riskkapitalbolaget EQT.

Nuvarande Bure Equity är resultatet av en fusion mellan det tidigare bolaget Bure och Skanditek Industriförvaltning AB (tidigare Skandigen). Skandigen/Skanditek var ett bolag som länge ägts av familjerna Tigerschiöld och Björkman.

Utöver utbildningsföretag och sjukvårdsbolag har Skanditek och Bure i huvudsak ägt dataföretag av olika slag.

Bure var från början ett statligt bolag som startades av den borgerliga Carl Bildt-regeringen år 1992 som ett sätt att avveckla löntagarfonderna,

1996 köpte Bure, då inte ägt av familjerna Tigerschiöld och Björkman, Guide Datakonsult, Previa, Länia Material och Mälardiagnostik. Chef på Bure var då Per Båtelson. 1998 köptes S:t Görans sjukhus och några andra mindre verksamheter, 2000 skapades Capio AB samt börsnoterades. 2004 blev Skanditek, dvs familjerna Björkman och Tigerschiöld största ägare i Bure.

Därefter började företagens expansion inom utbildningsväsendet. 2005 blev Bure största ägare i skolkoncernen Vittra som startat sin verksamhet år 1993. Säljare var grundaren Stig Johansson. 2006 köptes IT-Gymnasiet och Framtidsgymnasiet från Jan Friman för 80 miljoner och 2007 köptes en aktiepost i Academedia såväl som bolagen Fenestra, Rytmus och Didaktus.. De övriga utbildningsföretaget samordnades i företaget Anew Learning samma år. Ett år senare slogs Academedia och Anew Learning ihop till ett företag i samband med att Bure köpte det förstnämnda bolaget. Därefter delades aktierna i Academedia ut till Bures aktieägare. 2010 såldes 79,6% av Academedia till Wallenbergs riskkapitalbolag EQT och avnoterades från börsen. Året efter köpte EQT resten av aktierna. Det totala priset blev 2,5 miljarder.

Academedia bildades 1996, IT-gymnasiet 1998, Academedia börsnoterades första gången år 2001, 2002 startas NTI-gymnasiet, 2004 köper Academedia upp Eductus och året efter slukas NTI-gymnasiet, Knowledge Partner Syd AB, Ljud & Bildskolan (LBS) och Drottning Blankas Gymnasieskola.Familjerna Tigerschiöld och Björkman som var största ägare i Academedia, främst genom Skanditek, gjorde sig helt säkert en rejäl hacka på försäljningen samt har därmed också sällat sig till de personer och familjer som blivit rika eller ännu rikare på grund av privatiseringspolitiken. Rika var de redan innan, privilegierade också, Patrik Tigerschiöld är precis som Gustaf Douglas född in i eliten, i en adlig svensk familj.

Efter att EQT köpt ut utbildningsföretaget Academedia fortsatte expansionen genom en lång rad uppköpt av privata skolor och skolkoncerner, däribland Pysslingen, ProCivitas, Plushögskolan och Plusgymnasiet. Bolaget har idag omkring 12 000 anställda.

I styrelsen för Bure Equity som idag inte har nån verksamhet inom välfärdsområdet sitter Patrik Tigerschiöld, Carl Björkman, Eva Gidlöf, Mathias Uhlén, Hans Biörck och Bengt Engström.Största aktieägare är familjen Tigerschiöld (19,9%), Nordeafonder (14,2%) och familjen Björkman (6,9%).

Läs mer: Tigerschiöld – Riddarhuset och Bure Equity, Björkman – doldis som hade mycket makt

Källor utöver länkat material: Kent Werne m.fl., Den stora omvandlingen, 2014

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,, , , , , ,

About these ads

Tigerschiöld – Bure

Inlägget är del 2 av 5 i serien Spekulanterna

Professor Bertil Åberg som var verksam inom Kabikoncernen tog tillsammans med Tomas Fischer initiativ till bildandet av Skandigen AB i oktober 1983. Bolaget noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 19 juni 1984. Tomas Fischer var huvudägare.

1998 lämnade Skandigen ett erbjudande till aktieägarna i G Kallstrom & Co AB, Björkman Tigerschiöld Intressenter AB och Björkman Fritzell Tigerschiöld AB. Erbjudandet gällde förvärv av samtliga aktier i dessa bolag genom en apportemission, dvs betalning med nyemitterade aktier i Skandigen. Emissionen slutfördes 1999 med ett helägt övertagande i de två sistnämnda bolagen och ett ägande till 70 procent i Kallstrom. Bolagets namn ändrades till Industriförvaltnings AB Skandigen och huvudägare i bolaget blev Johan Björkman (1944-2007) och Dag Tigerschiöld (1942-). Tillsmmans med Lars Fritzell ägde de 78% av aktierna i bolaget. Johan Björkman och Dag Tigerschiöld hade träffats när de båda arbetade på Carnegie.

Genom förvärven blev Skandigen ett väsentligt större företag. Marknadsvärdet ökade från ca 200 mkr till närmare en miljard kr. Verksamhetens inriktning breddades. Skandigen blev ett industriförvaltningsföretag inom elektronik, informationsteknologi samt uppdragstillverkning inom telekom och medicinteknik. Basen i KBBs portfölj utgjordes av fyra väletablerade företag: Arkivator (senare LGP Telecom), Axis, Mydata Automation och Vellinge Electronics. Därutöver fanns ett antal mindre företag varav flertalet i en tidig utvecklingsfas.

1999 blev Patrik Tigerschiöld (1964-), son till Dag Tigerschiöld, VD i Skandigen som år 2000 bytte namn till Skanditek Industriförvaltning AB. Patrik Tigerschiöld är också den yngste ledamoten iRiddarhusdirektionen. Dag Tigerschiöld å sin sida har varit aktiv i det politiska partiet Junilistan och det har också Eva Tigerschiöld.

2010 fusionerades Skanditek med Bure Equity AB och familjen Tigerschiöld blev största ägare i det nya bolaget med 17% av aktiekapitalet och rösterna. Familjen Björkman äger 6,2% och Bures intressebolag (minoritetsägare) Carnegie äger 1,5%, Nordeafonder 10,0% och familjen Kampradsbolag Catella 7,3%. Bure inklusive dotterbolag (däribland Energo-Retea, Mercuri och Theducation) har omkring 1 100 anställda och i bolag som företaget kontrollerar finns ytterligare en bit över 2 000 anställda. Kontrollerade bolag är Micronic Mydata AB med 570 anställda, PartnerTech AB (resterna av Facit) med 1 380 anställda och Vitrolife AB med 160. Vidare är Bure minoritetsägare i företag med 730 anställda, det rör sig främst om Carnegie Investment Bank (kontrolleras av Altor Equity/Harald Mix) som har 700 anställda. Tillsammans med andra ägare kontrollerar man företag med ytterligare 700 anställda, däribland Max Matthiessen (tillsammans med Altor) med 330 anställda och Chimney Pot AB.

Bure bildades från början som Bure Förvaltnings AB år 1999 ur de avvecklade löntagar-fonderna och förseddes med en stor aktieportfölj och kontanter till ett värde av knappt 2,2 miljarder kronor. Bure startade sin verksamhet med innehav i riskkapitalbolagen VIDE Invest, Ven Cap, Malmöhus Invest och HIDEF Kapital. Året efter blev Roger Holtback VD och aktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista. Bure gick från att ha varit förvaltningsbolag till att bli ett investmentbolag och bytte år 1994 namn till Investment AB Bure. Betydande investeringar genomfördes i Troponor Invest, Svolder och Nordic Capital. Bure byggde upp betydande ägarintressen inom privat sjuk- och hälsovård (Bygg Hälsan, Previa, Länia osv) liksom inom IT-verksamhet (Scribona, Guide, Citat m.fl.). Från 1998 byggde också upp ett stort ägande inom privat utbildning med företag som Medi-Lab i Danmark, Volvat i Norge, CR&T och Salcom. 2000 knoppades sjukvårdsverksamheten av och börsnoterades som Capio och Bure bytte namn till Bure Equity AB.

Carnegie Investment Bank har i dagarna köpt den kraschade banken HQ Bank och inlemmat dessverksamhet i sin egen. Även Carnegie Investment Bank övertogs av Altor och Bure efter att banken kraschat och staten först tagit över den. Även Max Matthiessen köptes från staten.

Farfar till Dag Tigerschiöld var skalden Hugo Tigerschiöld (1860-1938). Denne var också kansliråd och initiativtagare till till Nyköpings kanal liksom ägare till Öster Malma gård.

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Läs mer: AV1, 2, VA1, E24_1, 2, RT1, 2, 3, 4, 5, DPS, Corren,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,, , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , ,