Den svenska skogen – Kramfors AB

Två Härnösandsbor, köpmännen Erik Reselius och Johan Sellström, jämte några andra påbörjade år 1742 bygget av Kramfors första såg. Som byggmästare anlitades finländaren Christopher Kramm Läs mer…