Garantum – kritiserat av finansinspektionen

En artikel från 2012.

Anders Sandberg är enligt uppgifter i tidningen Realtid huvudägare i Garantum genom att han äger 100 procent av bolaget Spongify Invest AB varigenom Garantum kontrolleras.

Spongify äger 50,01 procent av Garantum Holding AB, som i sin tur äger 100% av Garantum Fondkommission AB och 70% av fondbolaget Aktie-Ansvar AB. Garantum Fondkommission AB har i sin tur dotterbolaget Garantum Strukturerade Produkter AB och äger 51% av finska bolaget Garantum Finland Oy. Anders Sandberg är VD i Garantum Holding och var tidigare även VD i Garantum Fondkommission.

Garantum Fondkommission AB grundades 2004. Förutom Anders Sandberg har företaget 5 andra delägare som samtliga också arbetar i företaget. Delägare i den här typen av företag brukar kallas för partners. De 5 delägarna vid sidan av Sandberg är Fredrik Gottlieb, Charlotte Drakenberg, Martin Skugge, Patrick Bejerskog och Thomas Bratt. I styrelsen för Garantum Fondkommission sitter Anders Sandberg, Fredrik Gottlieb, Peter Stackelberg, Anders Broström, Lennart Hedenius och Håkan Strid. I styrelsen för Garantum Holding AB sitter Anders Sandberg, Fredrik Gottlieb och Patrick Bejerskog och i styrelsen för Spongify Anders Sandberg med frun som suppleant.

Garantum Fondkommission är inriktat på så kallade strukturerade produkter. Det var finansiella ”produkter” av den sorten som till stor del var det som orskade bostadsbubblan I USA och den krasch som sedan följde på världens finansiella marknader när den bubblan sprack år 2008.

Garantum Fodnkommission och dess systerbolag Aktie-Ansvar har bötfällts av finansinspektionen för mindre bra skötta saker:

De fyra som nu bötfälls är bolag inom East Capital- och Garantumgrupperna. Värdepappersbolaget East Capital AB och fondbolagen East Capital Asset Management AB tillsammans med Garantum Fondkommission AB och Aktie Ansvar AB, som till stor del ägs av Garantum, har haft brister i sina bonussystem. Tillsammans ska de betala 5,3 miljoner kronor i böter.

[…]

Garantum har brutit mot ersättningsreglerna och kravet på god riskhantering. Bolaget har inte följt ersättningsreglerna genom att bolaget inte skjutit upp utbetalning av rörlig ersättning som det skulle och inte offentliggjort bolagets ersättningar korrekt.

Aktie Ansvar har brutit mot ersättningsreglerna och kravet på sund fondverksamhet. Bolaget har brustit i processen att identifiera risktagare, har inte skjutit upp utbetalning av rörlig ersättning och har inte offentliggjort bolagets ersättningar korrekt.

[…]

Samtliga bolag får en anmärkning och en straffavgift. East Capital ska betala en straffavgift på 2,3 miljoner kronor, East Capital Asset Management ska betala 1,5 miljoner, Garantum Fondkommission ska betala 1,1 miljoner och Aktie Ansvar ska betala 400 000 kronor.

Samtliga bolag har vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna.

Det andra fondbolaget i Garantum-koncernen, Aktie-Ansvar, har en gammal historia:

Aktie-Ansvar startades redan 1965 av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Med vår traditionsrika historia sätter vi stort värde på att efterleva etiska placeringsregler.

Aktie-Ansvar har fortfarande ett omfattande förvaltningssamarbete med de ursprungliga grundarna från Folkrörelserna i Sverige. VD Stefan Carlenius har varit ansvarig fondförvaltare i Aktie-Ansvar sedan 1992. Tradition och kontinuitet i fondförvaltningen har varit framgångsrika ledord för våra sparare.

Sedan 2009 ägs Aktie-Ansvar av Garantum tillsammans med Aktie-Ansvars ledning VD Stefan Carlenius samt marknadschef Stefan Nilsson.

Aktie-Ansvars styrelse sitter Anders Sandberg, Fredrik Gottlieb, Willy Ljungdell, Claes Waern och Erik Svalander. Företaget har en policy av aktivt ägande i de bolag där deras fonder äger större aktieposter. Aktie-Ansvar har 8 fonder, varav ett par hedgefonder, Graal, Graal Offensiv och Graal Total (en fond som investerar i andra hedgefonder i det egna bolaget). Fonden Peritus investerar i strukturerade produkter, två av fonderna, Sverigefonden och Europafonden är traditionella aktiefonder, avskastningsfonden en räntefond och Fond-Select är en fond som investerar i andra fonder.

Höga bonusersättningar och andra händelser i Aktie-Ansvar har gort att flera av de ursprungliga grundarna och investerarna har tagit bort sina pengar från företagets fonder:

Sveriges frikyrkosamråd plockar ut de drygt 10 miljoner man placerat i fondbolaget Aktieansvar. Orsaken är den höga bonusersättning som Aktieansvars vd Stefan Carlenius fått.

I förra veckan berättade Dagen att Motorförarnas helnykterhetsförbund tar bort sina pengar från fonden. Och nu reagerar Sveriges frikyrkosamråd på samma sätt.

– Vi uppfattar det som oetiskt och stötande att placera pengar i en fond där styrelsen ger en så hög bonus till sin vd, säger Marianne Andréas, samordnare på Sveriges frikyrkosamråd.

Hon reagerar över den bonuskultur som breder ut sig och menar att beslutet inte var särskilt svårt att fatta.

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2012.

Ett svar på “Garantum – kritiserat av finansinspektionen”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.