ABV, Armerad Betong och Balken

År 1917 startade bergsingenjören Johan Bonthron och civilingenjören Paul Wretlind företaget Bonthron & Wretlind. Företaget bedrev handel med järn, stål, byggnadsmaterial samt maskiner. Verksamheten upphörde år 1922. År 1918 var samma män några av stiftarna till det nya företaget AB Vägförbättringar.

AB Armerad Betong bildades 1916 för att bygga i det moderna materialet armerad betong.

1964 bildades företaget AB Företagsfinans som ett så kallat utvecklingsbolag:

Företagsfinans bildades 1964 som ett dotterbolag till AB Custos som från start ägde 72% av aktierna och rösterna i företaget. Företagsfinans var följaktligen ett företag som stod nära Skandinaviska Banken. Bolaget hade delvis en annan inriktning än de andra utvecklingsbolagen då man inte ville köpa majoritetsintressen i bolag man ville utveckla och förändra. Istället köpte man ofta en stor minoritetsandel i olika bolag.

Som det nu blev så blev Företagsfinans aldrig något egentligt utvecklingsbolag utan ett mer klassiskt investmentbolag med aktieposter i en rad börsnoterade bolag. Oftast relativt små poster utom i ett par fall, Investment AB Öresund, Wilh. Sonesson AB, AB Cardo, AB Armerad Betong och ABV – Vägförbättringar AB. I de två sistnämnda så var Företagsfinans kontrollerande aktieägare redan år 1972 via sitt dotterbolag Förvaltnings AB Egam. Cardo och Öresund kontrollerades av Skandinaviska Banken/Custos bland annat via Företagsfinans.

Förutom de två stora byggbolagen så ägde Företagsfinans vid den tiden också en majoritet av aktierna i S:t Eriks Betong, ett företag som tillverkade produkter av betong.

1973 såldes Företagsfinans av de dåvarande ägarna, Säfveåns AB och AB Custos till ett konsortium av skåneföretag, AB Cardo (med Custos som största aktieägare), Gorthon Invest ABÅkermans Verkstad AB (familjen Linander), AB Hevea (senare Latour och ägt av familjen Douglas) och ABV. Det viktigaste företag som kontrollerades av Företagsfinans vid denna tid var Byggnads AB Balken som var moderbolag för AB Armerad Betong och AB Vägförbättringar (ABV). Balken hade bildats genom en rad fusioner och affärer åren 1971 och 1972:

ABV var vid den tiden ett dotterbolag till Byggnads AB Balken. Byggnads AB Balken hette tidigare AB Armerad Betong, ett byggbolag som startades 1916 och som 1971 hade Företagsfinans som största ägare. Året därefter köpte AB Armerad Betong upp ett annat byggbolag som startat 1918, ABV – AB Vägförbättringar. Näst största ägare i det bolaget var Företagsfinans. I samband med köpet bytte AB Armerad Betong namn till Byggnads AB Balken och ett nytt dotterbolag, med det gamla namnet, skapades som tog över byggverksamheten i moderbolaget. Balken hade alltså två dotterbolag och Företagsfinans som största ägare med 34% av rösterna i Balken.

År 1972 hade Byggnads AB Balken sammanlagt 8 500 anställda. Av dessa fanns 4 600 i AB Armerad Betong (det nya dotterbolaget) och 3 900 i ABV. 1977 genomfördes en fusion mellan ABV, Balken och det nya Armerad Betong och företaget Armerad Betong Vägförbättringar (ABV) bildades. Koncernen var Sveriges tredje största byggkoncern och omfattade även några byggmaterialföretag som ägdes av huvudägaren bakom Balken, AB Företagsfinans. I likhet med andra samtida byggbolag levde man förhållandevis gott på miljonprogrammets byggboom.

I början av 1980-talet köpte Anders Walls bolag Argentus och Beijerinvest en stor post i Företagsfinans och 1981 kan man anse att företagen i gruppen kontrollerades av Wall, då det inte längre fanns någon annan större ägare utöver ABV:s personal- och pensionstiftelser:

Anders Walls Investment AB Argentus hade nu också seglat upp som storägare i Företagsfinans med kontroll över 15% av rösterna och således hade nu, 1983, Anders Wall ett visst inflytande i företaget. Uppköpen av aktier i Företagsfinans hade börjat 1979 då dåvarande Beijerinvest lade ett bud. Balken Invest kontrollerade 28,9% och ABV 27,6%.

Men 1986 hade istället bolaget Pronator, med Hans Larsson, Christer Jacobsson och Hans Larsson som största ägare, tagit kontroll äver Företagsfinans och ABV.  Pronator ägde 35,7% av Företagsfinans och 17,7% av ABV. Företagsfinans ägde för sin del 29,7% i ABV medan ABV ägde 24,9% av Företagsfinans.

I slutet av 1980-talet började Johnsonkoncernen köpa aktier i ABV. 1988 var ABV ett dotterbolag till Nordstjernan coh ett år senare fusionerades ABV med Ax:son Johnsons byggföretag Johnson Construction Co (JCC) och NCC bildades. Vid denna tid hade byggföretaget ABV ungefär 12 000 anställda.

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Mert Kubu, Bostadspamparna, 1971
Olof & Birgitta Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1972
Sveriges 1000 största företag 1973, 1973
Olof Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1976
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1986
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1987
Olika nummer av Veckans Affärer 1977-1985
SIND 1980:5

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2013.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.